Vårens program 2018

Dianthus subacaulis ssp. brachyanthus. Foto: Dan Abelin.

Matt­nej­li­ka (Diant­hus subacau­lis ssp. brachy­ant­hus). Foto: Dan Abelin.

Vinterns och vårens program 2018 för medlemmar i Botans vänner

Tis­dag 23 janu­a­ri kloc­kan 17.30:
»Fast i jor­den – utan möj­lig­het att fly« – Ben­te Erik­sen om väx­ter­nas försvarsmekanismer.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Mån­dag 19 mars kloc­kan 17.30:
»Träd från när och fjär­ran« – Sofie Olofs­son berät­tar om träd från hela världen.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Mån­dag 23 april kloc­kan 17.30:
Års­mö­te. Där­ef­ter: »Min­nen från mitt bota­nis­ka liv« – Lennart Engs­trand berättar.
(Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund)

Tis­dag 15 maj kloc­kan 15:
Gui­dad vis­ning av Slotts­träd­går­den i Mal­mö. Obs! För­an­mä­lan krävs (endast för med­lem­mar i Botans vän­ner). Begrän­sat antal platser.

Lördag–söndag 26–27 maj:
Våry­ra i Botan med växt­för­sälj­ning och familjeaktiviteter.

Läs mer om vårens pro­gram i det senas­te medlemsbrevet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

1 + nio =