Styrelse 2019–2020

Vid årsstämman 9 april 2019 utsågs följande styrelse:
Ingrid Ledebo, ordförande, omval till 2021
Marianne Fridolf, ledamot (sekreterare), omval till 2021
Louise Gripenhov, ledamot (medlemsregister), omval till 2021
Eva Björklund, ledamot (vice ordförande), nyval till 2021
Göran von Rosen, ledamot (kassör), vald till 2020
Elfe Olsson, ledamot (programplanering), vald till 2020
Ingrid Perlhagen, ledamot (programplanering), vald till 2020

Anne-Marie Normark, suppleant, omval till 2020
Lars Steinick, suppleant, nyval till 2020

Dessutom utsågs följande personer på stämman:
Bengt Söderström, revisor, nyval till 2020
Eva Holmberg, revisorssuppleant, omval till 2020

Erodium celtibericum. Foto: Dan Abelin.

Erodium celtibericum. Foto: Dan Abelin.