Styrelse 2024–2025

Efter års­stäm­man 17 april 2024 har sty­rel­sen för Botans vän­ner föl­jan­de sammansättning:
Eva Björ­klund, ord­fö­ran­de, vald till 2026
Anders Björ­klund, leda­mot, vald till 2026
Lou­i­se Gri­pen­hov, leda­mot, vald till 2025
Jac­quet­te Lytt­kens Lin­dén, leda­mot, vald till 2025
Hele­na Per­hag, leda­mot, vald till 2026
Ingrid Perl­ha­gen, leda­mot, vald till 2026
Ingrid Stan­ki­ewicz, leda­mot, vald till 2026
Britt Fri­berg, sup­ple­ant, vald till 2025
Elfe Ols­son, sup­ple­ant, vald till 2025

Dess­utom utsågs föl­jan­de per­so­ner på stämman:
Bengt Söder­ström, revi­sor, vald till 2025
Eva Holm­berg, revi­sors­supple­ant, vald till 2025
Ingrid Lede­bo, val­be­red­ning, vald till 2025
Eli­sa­bet Englund, val­be­red­ning, vald till 2025

Erodium celtibericum. Foto: Dan Abelin.

Ero­di­um cel­ti­be­ricum. Foto: Dan Abelin.