Styrelse 2023–2024

Efter års­stäm­man 20 maj 2022 har sty­rel­sen för Botans vän­ner föl­jan­de sammansättning:
Eva Björ­klund, ord­fö­ran­de, nyval till 2024
Anders Björ­klund, leda­mot, nyval till 2024
Kerstin Cederlund, leda­mot, nyval till 2024
Lou­i­se Gri­pen­hov, leda­mot, vald till 2023
Jac­quet­te Lytt­kens Lin­dén, leda­mot, omval till 2024
Elfe Ols­son, leda­mot, omval till 2024
Ingrid Perl­ha­gen, leda­mot, omval till 2024
Mona Book, sup­ple­ant, omval till 2023
Ingrid Stan­ki­ewicz, sup­ple­ant, nyval till 2023

Dess­utom utsågs föl­jan­de per­so­ner på stämman:
Bengt Söder­ström, revi­sor, omval till 2023
Eva Holm­berg, revi­sors­supple­ant, omval till 2023
Ingrid Lede­bo, val­be­red­ning, nyval till 2023
Hele­na Per­hag, val­be­red­ning, nyval till 2023

Erodium celtibericum. Foto: Dan Abelin.

Ero­di­um cel­ti­be­ricum. Foto: Dan Abelin.