Länkar

Botaniska trädgården vid Lunds universitet: www.botan.lu.se

Andra trädgårdar i Sverige

Alnarpsparken: www.slu.se/alnarpsparken
Augustenborgs Botaniska Takträdgård: greenroof.se/augustenborgs-botaniska-taktradgard/
Bergianska trädgården: www.bergianska.se
DBW:s Botaniska trädgård: www.visbybotan.se
Fredriksdal: fredriksdal.se
Göteborgs botaniska trädgård: www.botaniska.se
Uppsala linneanska trädgårdar: www.botan.uu.se

Andra vänföreningar

Alnarpsparkens vänner: www.alnarpsparken.com
Bergianska Trädgårdens Vänner: www.bergianskavanner.se
Botaniskas Vänner: botaniskasvanner.se
Linnés vänner: www.linnesvanner.se
Slottsträdgårdens Vänner: www.slottstradgarden.se

Näckros (Nymphaea). Foto: Dan Abelin.

Näckros (Nymphaea). Foto: Dan Abelin.