Höstens program 2022

Humla på dahlia. Foto: Dan Abelin.

Hum­la på dah­lia. Foto: Dan Abelin.

Höstens program 2022 för medlemmar i Botans vänner

Mån­dag 5 sep­tem­ber kloc­kan 17.30:
Besök och vis­ning i Alnarpsparken.

Tis­dag 27 sep­tem­ber kloc­kan 16.00:
»Höst­fäg­ring i Botan«. Vis­ning i Botan. Med Ben­te Eriksen.

Tis­dag 25 okto­ber kloc­kan 17.30:
»Sta­dens mil­jö­an­pass­ning«. Före­läs­ning av Lin­da Birkedal.

Ons­dag 30 novem­ber kloc­kan 17.30
»Insek­ter, fåg­lar och naturmil­jö­er i Bota­nis­ka träd­går­den i Lund«. Före­läs­ning av Mikael Sörensson.

Före­läs­ning­ar­na äger rum i Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund, och vis­ning­ar van­li­gen i Bota­nis­ka trädgården.

Ing­en avgift för med­lem­mar, 50 kr för gäs­ter. Välkomna!

Obs! Glöm inte bort Botans all­män­na program!

Bläddra i foldern för Botans vänner hösten 2022 – länk till Issuu.com
Blädd­ra i fol­dern för Botans vän­ner hös­ten 2022! (länk till Issuu.com)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

20 − 3 =