Höstens program 2016

Myrnäva (Geranium soboliferum var. kiusianum). Foto: Dan Abelin.

Myr­nä­va (Gera­ni­um sobo­li­fe­rum var. kiu­si­a­num). Foto: Dan Abelin.

I sam­band med Botans höst­fest under hel­gen har Botans vän­ner sön­dag 18 sep­tem­ber ett eget pro­gram med vis­ning av Träd i Botan kloc­kan 11.00. Det blir en vis­ning som vän­der sig till barn­fa­mil­jer och en vis­ning för övri­ga. Gra­tis för med­lem­mar, övri­ga beta­lar 50 kro­nor (i mån av plats).

Tis­dag 4 okto­ber kloc­kan 16.00–18.00 har Botans vän­ner möj­lig­het att köpa hol­länds­ka bloms­ter­lö­kar av högs­ta kva­li­tet i Botans butik. Endast för med­lem­mar (och med rabatt!).

Sön­dag 27 novem­ber öpp­nas butik, växt­hus och utställ­ning redan kloc­kan 10.00 för med­lem­mar i Botans vän­ner och det bjuds på varm äppel­glögg. Vin­terns utställ­nings­te­ma är choklad.

Tors­dag 1 decem­ber kloc­kan 15.00 och tis­dag 6 decem­ber kloc­kan 16.30 ges spe­ci­al­vis­ning­ar om cho­klad för Botans vänner.

Läs mer om hös­tens pro­gram i medlemsbrevet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sexton − fem =