Kallelse föreningsstämma 2018

Vintergäck (Eranthis hyemalis). Foto: Dan Abelin.

Vin­ter­gäck (Erant­his hye­ma­lis). Foto: Dan Abe­lin.

Kallelse

till ordi­na­rie för­e­nings­stäm­ma i Vän­för­e­ning­en för Bota­nis­ka träd­går­den vid Lunds uni­ver­si­tet, Botans vän­ner.

Tid: Mån­dag 23 april 2018 kloc­kan 17.30.
Plats: Hör­sal 128, Sto­ra Alga­tan 4, Lund.

Program

17.30: Års­mö­tes­för­hand­ling­ar.

18.00: Paus med frukt och för­frisk­ning­ar.

18.15: »Snål­blåst i Botan – vad hän­der nu?« – Ben­te Erik­sen, före­stån­da­re Bota­nis­ka träd­går­den.
»Min­nen från mitt bota­nis­ka liv« – Lennart Engs­trand, f.d. före­stån­da­re Bota­nis­ka träd­går­den.

Lund 26 mars 2018
Sty­rel­sen för Botans vän­ner

  1. Dag­ord­ning i pdf-for­mat.
  2. Års­re­do­vis­ning 2017 i pdf-for­mat.
  3. Kal­lel­se i pdf-for­mat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

nitton + sex =