Varför ska man bli medlem i Botans vänner?

För att visa sin upp­skatt­ning för Bota­nis­ka träd­går­den och stöd­ja dess verk­sam­het. Bota­nis­ka träd­går­den till­hör och drivs av Lunds uni­ver­si­tet. I dag får träd­går­den även medel från Lunds kom­mun. På sikt hop­pas vi att vän­för­e­ning­en dess­utom kan bidra genom att stöt­ta vis­sa projekt.

Fylld snödroppe (Galanthus nivalis f. 'pleniflorus Flore Pleno'). Foto: Dan Abelin.

Fylld snö­drop­pe (Galant­hus niva­lis f. ple­ni­flo­rus ’Flo­re Ple­no’). Foto: Dan Abelin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

14 − tre =