En första medlemsträff för Botans vänner

Botan 23 maj affisch. Foto och form: Dan Abelin.

Affisch om mötet. Finns som pdf läng­re ner på sidan.

Den förs­ta med­lems­träf­fen för Botans vän­ner ägde rum 23 maj på Palaest­ra, då alla poten­ti­el­la med­lem­mar var välkomna.

Med start kl. 17.30 berät­ta­de vi om verk­sam­he­ten i Bota­nis­ka träd­går­den och om akti­vi­te­ter som pla­ne­ras för Botans vän­ner. Alla var väl­kom­na med för­slag och erbju­dan­de om insatser.

Kvällens program

Botans vän­ner – nybil­dad men efter­frå­gad för­e­ning som vill växa
– Ingrid Lede­bo, ord­fö­ran­de, Botans vänner

Bota­nis­ka träd­går­den – i går, i dag, i morgon
– Ben­te Erik­sen, före­stån­da­re, Bota­nis­ka trädgården

Hur får väx­ter­na sina svens­ka namn?
– Sofie Olofs­son, inten­dent, Bota­nis­ka trädgården

Ming­el med lätt för­tä­ring samt medlemsrekrytering.

Tack alla som kom!

Här finns affi­schen för medlemsträffen:
Affisch i A3-for­mat (pdf)
Affisch i A4-for­mat (pdf)

Krokus i Botan. Foto: Dan Abelin.

Kro­kus i Botan. Foto: Dan Abelin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 × 1 =