Höstens program 2020

Blåsippa (Hepatica nobilis 221:5). Foto: Dan Abelin.

Blå­sip­pa (Hepa­ti­ca nobi­lis 221:5) i klonar­ki­vet. Foto: Dan Abe­lin.

Höstens program 2020 för medlemmar i Botans vänner

Ons­dag 2 sep­tem­ber kloc­kan 14.00:
»Klonar­ki­vet – ett svenskt kul­tur­arv«. Vis­ning i Botan av Lin­nea Oskars­son, SLU Alnarp.

Tors­dag 10 sep­tem­ber kloc­kan 16.00:
»Äls­ka­de dah­lia«. Vis­ning i Botan av Ben­te Erik­sen.

Tis­dag 13 okto­ber kloc­kan 16.00:
»Fasci­ne­ran­de träd«. Vis­ning i Botan av Sofie Olofs­son.

Tis­dag 3 novem­ber kloc­kan 14.00:
»Fruk­ter av alla de slag«. Vis­ning i Botan av Ben­te Erik­sen.

På grund av rådan­de mötes­re­strik­tio­ner pla­ne­ras inga före­läs­ning­ar under hös­ten. Vid vis­ning­ar­na är det sam­ling utan­för buti­ken.

Ing­en avgift för med­lem­mar, 50 kr för gäs­ter. Väl­kom­na!

Obs! Glöm inte bort Botans all­män­na pro­gram!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

9 + 9 =