Fingerborgsspira

Fingerborgsspira (Digitalis x valinii 'Illumination Raspberry') framför daggsalvia (Salvia 'Mystic Spires Blue' – 'Balsamisp'). Foto: Dan Abelin.

Fing­er­borgs­spi­ra (Digi­ta­lis x vali­nii ’Illu­mi­na­tion Rasp­ber­ry’) fram­för daggsal­via (Sal­via ’Mys­tic Spires Blue’ – ’Bal­sa­misp’). Foto: Dan Abelin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sexton − 2 =