Etikett: Café Botan

Är du en vän till Botaniska trädgården i Lund?

Bru­kar du pro­me­ne­ra i Bota­nis­ka träd­går­den i Lund?
… eller sit­ta på en bänk i solen och nju­ta av blomprak­ten?
… eller ha pick­nick med dina vän­ner på Botans gräs­mat­tor?
… eller gå till Café Botan för lunch eller en kopp kaf­fe?
… eller ta en jog­gingrun­da i par­ken?
Ja, då är du nog en av Botans vän­ner.

Bli med­lem!
Scilla i Botan. Foto: Dan Abelin.

Scil­la i Botan. Foto: Dan Abe­lin.