Etikett: Katarina Dunér

Höstens program 2024

Dahlia i Botan (augusti 2022). Foto: Dan Abelin.

Dah­lia i Botan (augusti 2022). Foto: Dan Abelin.

Höstens program 2024 för medlemmar i Botans vänner

Ons­dag 11 sep­tem­ber kloc­kan 17.30:
»Dah­li­or och fruk­ter« – vis­ning i Botan med Sofie Olofsson.

Tors­dag 19 sep­tem­ber kloc­kan 17.30:
»Nyt­to­väx­ter i köks­träd­går­den« – vis­ning i Botan med Julia Borg.

Mån­dag 7 okto­ber kloc­kan 17.30:
»Sam­tal om väx­ter« – före­läs­ning av Kata­ri­na & Vero­ni­ka Dunér.

Mån­dag 25 novem­ber kloc­kan 17.30:
»Om träd« – före­läs­ning av Sofie Olofsson.

Före­läs­ning­ar­na äger rum i IOGT:s loka­ler, Ban­tor­get 5, Lund, och vis­ning­ar­na i Bota­nis­ka trädgården.

Ing­en avgift för med­lem­mar, 50 kr för gäs­ter. Välkomna!

Obs! Glöm inte bort Botans all­män­na program!