Inställd visning 7 maj

Blåsippa (Hepatica nobilis 221:5). Foto: Dan Abelin.

Blå­sip­pa (Hepa­ti­ca nobi­lis, 2019–0725, nr 221:5) i klonar­ki­vet i Botan. Foto: Dan Abelin.

Bota­nis­ka träd­går­den sam­ar­be­tar med Natio­nel­la gen­ban­ken (SLU Alnarp) i pro­jek­tet ”Klonar­ki­vet”, och man har i dagar­na beslu­tat att de vis­ning­ar som skul­le äga rum i vår ska flyt­tas till hös­ten. Det gäl­ler allt­så även den vis­ning för Botans vän­ner som var pla­ne­rad till 7 maj. Det pre­li­mi­nä­ra datum som satts för hös­tens vis­ning är 2 september.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ett × ett =