Styrelse

Vid stämman 5 april 2017 utsågs följande styrelse:
Ingrid Ledebo, ordförande, 2017–2018
Brigitte Särnstrand, ledamot (sekreterare), 2017
Göran von Rosen, ledamot (kassör), 2017
Marianne Fridolf, ledamot (programsamordnare), 2017–2018
Dan Abelin, ledamot (marknadsföring), 2017
Louise Gripenhov, ledamot (medlemsregister), 2017–2018
Claudia Bini, suppleant, 2017
Elfe Olsson, suppleant, 2017

Dessutom utsågs följande personer på stämman:
Torwald Bergwall, revisor, 2017
Eva Holmberg, revisorssuppleant, 2017

Erodium celtibericum. Foto: Dan Abelin.

Erodium celtibericum. Foto: Dan Abelin.