Styrelse 2018–2019

Vid årsstämman 23 april 2018 utsågs följande styrelse:
Ingrid Ledebo, ordförande, vald till årsmötet 2019
Marianne Fridolf, ledamot (sekreterare), vald till 2019
Göran von Rosen, ledamot (kassör), omval till 2020
Louise Gripenhov, ledamot (medlemsregister), vald till 2019
Elfe Olsson, ledamot (programplanering), nyval till 2020
Ingrid Perlhagen, ledamot (programplanering), nyval till 2020
Eva Björklund, suppleant, nyval till 2019
Monica Månsson, suppleant, nyval till 2019
Anne-Marie Normark, suppleant, nyval till 2019

Dessutom utsågs följande personer på stämman:
Torwald Bergwall, revisor, 2018
Eva Holmberg, revisorssuppleant, 2018

Erodium celtibericum. Foto: Dan Abelin.

Erodium celtibericum. Foto: Dan Abelin.