Stöd Botan – bli medlem, värva en medlem!

Fingerborgsspira (Digitalis x valinii 'Illumination Raspberry') framför daggsalvia (Salvia 'Mystic Spires Blue' – 'Balsamisp'). Foto: Dan Abelin.

Fingerborgsspira (Digitalis x valinii ’Illumination Raspberry’) framför daggsalvia (Salvia ’Mystic Spires Blue’ – ’Balsamisp’). Foto: Dan Abelin.

Kära Botanvänner!

Efter föredraget vid vår medlemsträff i tisdags berättade Botans föreståndare Bente Eriksen kort om den ekonomiska situationen för Botaniska trädgården. Hon kom från ett styrelsemöte och hade fått beskedet att varken Lunds universitetet eller Lunds kommun kommer att tillskjuta ytterligare medel. Bakgrunden beskrevs utförligt i Sydsvenskan 25 januari (se länk nedan).

För att hålla sin budget tvingas man nu skära ner på verksamheten och många av de högt uppskattade inslagen kommer att beröras på sikt. Det kan komma att gälla tulpanrabatten, sommarblommorna, dahliarabatterna och fuchsiaprakten som alla kräver extra personalinsatser. Och det är just anställningen av extrapersonal under sommarhalvåret som har fördyrats kraftigt eftersom växtsäsongen förlängts de senaste åren.

Vad kan föreningen göra?

Botans vänner kan inte anställa eller bekosta personal till Botaniska trädgården, men vi kan göra inköp av utrustning och material som därmed inte behöver belasta budgeten. Medlemsintäkterna går i huvudsak till att stödja verksamheten i Botaniska trädgården. Våra administrativa kostnader är låga och består främst av lokalhyra och hantering av medlemskort.

Vad kan medlemmarna göra?

Många av er har redan visat sitt stöd 2018 och vi hoppas nu höra från övriga som varit medlemmar 2016 och 2017. Vi vill också uppmana alla att sprida denna information om Botans vänner i vänkretsen och era nätverk. Medlemmarna är vår bästa kanal för marknadsföring.

Botan behöver dig!

Medlemsavgiften är oförändrad, 200 kr/enskild, 300 kr/familj (en e-postadress) och 500 kr/institution. Inbetalning kan göras till vårt bankgiro (707-8769) eller med Swish (1230078683). Nya medlemmar måste uppge namn och e-postadress vid inbetalning och om möjligt också adress och telefonnummer. För tidigare medlemmar räcker det med tydligt namn. Information om hur man blir medlem finns även i Botans butik, där medlemmar alltid har 10 % rabatt på alla inköp.

Med gröna hälsningar!

Styrelsen för Botans vänner
genom
Ingrid Ledebo

Ladda hem en pdf med ovanstående upprop här
http://www.botansvanner.se/wp-content/uploads/2018/01/stodbotan2018.pdf

Läs mer på
https://www.sydsvenskan.se/2018-01-24/inga-sommarblommor-i-botaniska-tradgarden-i-ar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fem + nitton =