Kort om Botans vänner

I mars 2016 bildades Vänföreningen för Botaniska trädgården vid Lunds universitetBotans vänner – vars ändamål enligt stadgarna är:

  • att främja trädgården och dess verksamhet,
  • att stödja utveckling och forskning vid trädgården samt inom botanik och hortikultur i övrigt,
  • att verka för kunskapsförmedling och folkbildning i samarbete med trädgården.

Läs föreningens stadgar här: www.botansvanner.se/om-foreningen/stadgar/
Läs mer om föreningen här: www.botansvanner.se/om-foreningen/

Höstsilverax (Actaea simplex 'Brunette'). Foto: Dan Abelin.

Höstsilverax (Actaea simplex ’Brunette’). Foto: Dan Abelin.

Det här är lite av det som Botans vänner har gjort hittills:
•  Föreningen har gett ekonomiskt stöd till olika inköp till Botaniska trädgården.
•  Vårt program har innehållit föredrag, visningar och en resa.
•  Medlemmar har även hjälpt till vid olika evenemang i trädgården.